Browsing: Opinione

Avni Halimi Amza e çdo identiteti kombëtar është hambari i të mirave shpirtërore dhe materiale, respektivisht, thesari i trashëgimisë kulturore.…

Shkruan: Femi Halimi Ky vademekum në gjuhën latine a romake ishte një “eja pas meje” a follomi në anglishte dhe…

Avni Halimi Shteti amë, por edhe Kosova, duhet ta ndjejnë momentin aktual si emergjencë kombëtare që, sa më parë të…

Shkelzen Halimi Duhet të vdesësh që ta shohësh hipokrizinë në rrethin tonë. Vetëm hipokritët, pasi të vdesësh, të tregojnë…